קול קורא 70/17 למלגות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה, גיאולוגיה, וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים ומחצבים

קרןמשרד האנרגיה והמים
מדינהIsrael
סוגFellowships/Scholarships, Research Grants
תאריך אחרון17/09/2017
פקולטהEngineering, Exact Sciences, Humanities, Life Sciences, Management, Social Sciences
תיאור

משרד האנרגיה מממן תוכנית  אשר במסגרתה יוכלו מוסדות להשכלה גבוהה בישראל להגיש תלמידים מצטיינים לקבלת מלגת לימוד וקיום לתארים ראשון עד שלישי בתחומי האנרגיה, הגיאולוגיה וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים והמחצבים, בתחומי העדיפות של המשרד המפורטים להלן:

 • תואר בדיסציפלינות מדעיות והנדסיות שונות הכוללים התמחות במסגרת תזה בנושאים להלן  ו/או מספר משמעותי של קורסים בתחומים הרשומים להלן.
 • הנדסת גז טבעי ונפט
 • הנדסת אנרגיה- מערכות אנרגיה, אנרגיה מתחדשת, התייעלות אנרגטית
 • הנדסת חשמל- התמחות במתח גבוה וזרם חזק
 • הנדסת מכונות- התמחות באנרגיה
 • הנדסת גרעין ופיסיקה גרעינית
 • הנדסת מתקני דלק פחמימניים ותחליפיים
 • הנדסה וכימיה של חומרי דלק פחמימניים ותחליפיים
 • גיאולוגיה וגיאופיסיקה של דלקים פוסיליים
 • מחצבים
 • מדיניות אנרגיה

 

מימון ותקופה:
תואר ראשון: 10,000 ש"ח לשנה למשך 3.5 שנים

תואר שני: 50,000 ש"ח לשנה למשך שנתיים 

תואר שלישי: 60,000 ש"ח לשנה למשך 4 שנים 

 

 

יש לעקוב אחרי הוראות ההגשה במדויק (ראו מסמך מצורף). 

יש להגיש את הבקשה לרשות המחקר עד לתאריך 10.9.17

תלמידי תואר ראשון יטופלו ע"י יחידות בפקולטה ולא ע"י רשות המחקר. פניות לרשות המחקר לא תיענינה. 

 

 

קבצים מצורפים
קישורלטפסי ההגשה ופרטים נוספים הקליקו לאתר משרד האנרגיה
עדכון אחרוןעדכון אחרון: 09/08/2017
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive