הקדשת זמן למחקר

רשות המחקר

טופס הקדשת זמן למחקר הוא דרישה הכרחית לכל מחקר אשר ממומן על ידי הקהילה האירופית וע"י המימשל האמריקאי.

 

הטופס משמש אסמכתא לביצוע העבודה המדעית על הפרויקט באופן יחסי לשאר פעילות החוקר/עובד באוניברסיטה והוא כולל מספר שעות עבודה ולא שעות כניסה ויציאה.

 

כל חוקר, כולל החוקר הראשי, עובד מחקר, מילגאי שמקבל שכר /מלגה ע"ח תקציב המחקר חייבים במילוי הדוח. יש להקפיד למלא אותו מדי חודש בהתאם להנחיות המצורפות.

 

הטופס נבנה כך שיכיל את הפרטים הדרושים בלבד ועל כן יש למלא אותו במלואו.

 

החוקר הראשי צריך לוודא שכל הפרטים בטופס נכונים. במיוחד יש להקפיד על התאמה בין עבודה על פעילויות אחרות, מספר פרויקטים, היעדרויות, חופשות  ונסיעות לחו"ל.

 

ניתן לפנות לאייל שכטר או מיכל טל ברשות המחקר אם יש צורך בהבהרות.

 

ניתן גם להעביר אלינו טופס ראשון לדוגמה בזמן התחלת הפרויקט לקבלת הערות.

 

טופס הקדשת זמן למחקר עבור כל המחקרים (כולל Horizen 2020)

גיליון הקדשת זמן למחקר - תעע"ט

גיליון הקדשת זמן למחקר - תשע"ח

גיליון הקדשת זמן למחקר - תשע"ז

גיליון הקדשת זמן למחקר - תשע"ו

גיליון הקדשת זמן למחקר - תשע"ה

 

טופס הקדשת זמן למחקר עבור מחקרי  Horizen 2020 שכוללים חובת דווח לפי Working Package

גיליון הקדשת זמן למחקר - תשע"ט- מיועד להורייזן 2020 עם WP

גיליון הקדשת זמן למחקר - תשע"ח- מיועד להורייזן 2020 עם WP 

גיליון הקדשת זמן למחקר - תשע"ז - מיועד להורייזן 2020 עם WP

גיליון הקדשת זמן למחקר - תשע"ו - מיועד להורייזן 2020 עם WP

 

 

 

עובד מחקר אשר עובד בפרויקט אחד בלבד, ואשר מחתים שעון נוכחות מידי יום- אינו מחויב במילוי טופס הקדשת זמן.  

על עובד זה להמציא את דוחות הנוכחות הרלבנטיים לתקופת הדיווח, בצירוף ההצהרה הבאה, מלאה וחתומה לכל תקופת דווח:

Declaration exclusively EU

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive